De Stichting

De missie

De missie van De Bezetting Speelt (DBS) is het brengen van Kamermuziek van na 1850, waarin ‘melodie’ een rol speelt, muziek waarin wij ons muzikale verhaal kunnen vertellen. Dit doen wij graag op informele wijze en dichtbij het publiek. DBS bouwt aan een grote repertoirelijst van duo tot decet, waardoor we een spannende, bruisende programmering kunnen aanbieden. Binnen dit repertoire zoeken wij veelal werken die zelden of nooit te horen zijn op de concertpodia en laten we met enige regelmaat een stuk bewerken voor de 10 musici van DBS.

De Bezetting Speelt

Het bestuur van de stichting

Voorzitter: Jacqueline Schenk, Associate professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Clinical Child and Family Studies.
Secretaris: Emese von Bóné, Assistant professor Erasmus School of Law.
Penningmeester: Simon van Merkom, Senior Policy Coördinator, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Algemeen bestuurslid: Anouk Glaudemans, Afdelingshoofd Klant en Communicatie bij Waterschap Hollandse Delta.

De stichting heeft ten doel:

  1. Het ondersteunen en in standhouden van het ensemble “De Bezetting Speelt’. Het ensemble richt zich op de uitvoering van kamermuziek met vaste musici, maar in wisselende bezettingen en op het hoogst mogelijke niveau;
  2. Het geven van advies en het verrichten van handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De taken van het bestuur zijn vastgelegd in de Statuten van Stichting De Bezetting Speelt en verder uitgewerkt in het bestuursreglement. Statuten en reglement zijn in lijn met de Code Cultural Governance.

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het artistieke en zakelijke beleid, het jaarlijks beleidsplan, de begroting, de jaarrekening, het meerjarenbeleidsplan en andere voorkomende zaken. Het bestuur is een ‘bestuur op afstand’; maar naast de formele toezichthoudende taak heeft het bestuur ook een rol zoals aangegeven in de doelstelling: ondersteuning, advies en begeleiding van de directie en/of het ensemble, al naar gelang de behoefte van directie en ensemble.

De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om de Stichting te vertegenwoordigen en namens Stichting rechtshandelingen te verrichten. Zij vervullen deze functie onbezoldigd.

Het bestuur is zodanig samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van deelbelangen en van de directie van DBS, kunnen functioneren als goede bestuurders, goede toezichthouders en adviseurs. Bestuursleden zijn in staat om ten opzichte van de andere leden van het bestuur en de directie onafhankelijk en kritisch te opereren.

Hoofdlijnen van ons beleid voor 2020-2025

Onze artistieke hoofddoelstelling is het blijvend onder de aandacht brengen van onbekende kamermuziek, uniek in Nederland en op hoog niveau. Wij streven naar het vergroten van de naamsbekendheid van De Bezetting Speelt als uniek en professioneel kamermuziekensemble.

Ons kwalitatieve hoofddoel is om te werken met een vaste kern van 10 musici. Vanuit onze professionaliteit stellen wij ons tot doel ons in te zetten voor talentontwikkeling en educatie.

Met de vergrijzing en een grotere interesse bij een wat ouder publiek voor klassieke muziek, zullen we ons met name richten op ouderen. Daarnaast zullen we ons blijvend inzetten op het verbinden van mensen uit alle lagen van de bevolking, het bereiken van een jonger publiek en mensen die in een sociaal isolement verkeren. In organisatorisch opzicht zijn onze doelstellingen gericht op het in stand houden en versterken van De Bezetting Speelt.

Het ensemble werkt zonder management van buitenaf. De muzikanten pakken zelf alle organisatorische, zakelijke en praktische zaken op die een rol spelen bij de optredens. Zo is er een goede taakverdeling tot stand gekomen. Juist deze betrokkenheid draagt bij aan onze ambitie om De Bezetting Speelt zo goed mogelijk te presenteren. Alle taken staan onder toezicht van een tweehoofdige leiding: een artistiek leider (Caroline Wagner, violiste) en een zakelijk leider (Imre Rolleman, fluitist). De Bezetting Speelt zet in op het goed en naar waarde verkopen van diverse programma’s en zal hiervoor gebruik gaan maken van een impresariaat.

De Bezetting Speel

Comité van aanbeveling

Arjan Tien – chef dirigent en artistiek leider Marinierskapel der Koninklijke Marine

“Een prachtig kleurrijk en avontuurlijk ensemble, de Bezetting speelt; vol passie en energie.

Het verdient alle aandacht en ondersteuning!”

Roland Kieft – algemeen directeur Muziek Centrum van de Omroep

Geweldige musici met een creatieve, inspirerende hand van programmeren. Ik beveel De Bezetting Speelt graag aan!

Henk Smit – voormalig manager Radio 4

De Bezetting Speelt is een verrijking van het Nederlandse muziek en biedt dankzij de uitzonderlijke, avontuurlijke programma’s het publiek een prachtige  kans de muzikale horizon te verbreden. Kortom, een ensemble dat alle steun verdient!

Erica de Wijs – voormalig docent muziektheorie en coördinator van diverse opleidingen aan het Rotterdams conservatorium

“De Bezetting Speelt heeft niet alleen een originele naam, ook de programmering is bijzonder origineel, met concerten rondom aansprekende thema’s en vaak ook eigen arrangementen. Dat gevoegd bij een hoog muzikaal niveau en uitstekende instrumentale beheersing maakt dat ik dit ensemble van harte kan aanbevelen!”

Jan Jansen –  klarinettist Rotterdams Philharmonisch Orkest

De Bezetting Speelt is een mooi ensemble met een creatieve en inspirerende kijk op programmeren. Bij deze beveel ik dit ensemble van harte bij u aan.

Atie Mol – directeur bij De Vrijdagacademie en docent aan Hogeschool Rotterdam

“Als regelmatig bezoeker van de concerten van De Bezetting Speelt ben ik lid geworden van de Vrienden van dit ensemble. Ze spelen mooie kamermuziek in prettige, verrassende locaties. Ze hebben vaste gasten en een wisselend publiek. Na een concert van DBS voelt men aandacht voor zichzelf, de medemens en de omgeving.”

0