Privacyverklaring De Bezetting Speelt

Uw privacy is voor De Bezetting Speelt van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze alleen gebruiken om onze dienstverlening aan u te kunnen uitvoeren. Stichting De Bezetting Speelt verwerkt uw persoonsgegevens enkel wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. In deze verklaring leggen we uit welke gegevens we verzamelen en wat we met deze informatie doen.

Concertkaarten en andere producten

U kunt concertkaarten en/of andere producten bij ons bestellen. Hierbij gebruiken wij uw persoonsgegevens om de aankoop af te handelen.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, NAW-gegevens, telefoonnummer, betalingsgegevens en factuuradres. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie tot twee jaar nadat uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Activiteiten voor kinderen

Indien u uw kinderen opgeeft voor één van onze kinderactiviteiten, noteren wij alleen de naam en leeftijd van uw kind. Na de activiteit bewaren we deze gegevens niet.

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice verbeteren.

Nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u informatie over onze concerten, ander nieuws en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard tot drie maanden nadat u het abonnement heeft opgezegd.

Voor het versturen van de nieuwsbrief gebruiken wij de online-service van Mailchimp. Lees ook hun Privacyverklaring.

Administratie Vrienden

Bent u Vriend van De Bezetting Speelt? Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mail adres, betalingsgegevens en geboortedatum (indien u dit aan ons heeft gegeven). Dit doen wij op basis van uw toestemming. We verwerken u persoonsgegevens om u onze luistertip te sturen, om u te informeren over andere zaken die alleen u als Vriend aangaan en om één tot maximaal tweemaal per jaar servicecalls uit te voeren om u nog beter van dienst te kunnen zijn.

Stichting De Bezetting Speelt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens tot een jaar na afhandeling van de geleverde diensten aan u.

De persoonsgegevens van Vrienden worden tot 5 jaar na een laatste donatie bewaard.

Stichting De Bezetting Speelt verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Stichting De Bezetting Speelt gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting De Bezetting Speelt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

Stichting De Bezetting Speelt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@debezettingspeelt.nl

Contactgegevens

Imre Rolleman is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting De Bezetting Speelt. Hij is te bereiken via imre@debezettingspeelt.nl

Deze privacyverklaring is op 25 mei 2018 voor het laatst gewijzigd.

 

0